Stichting MFG2

Op 10 december 2013 is de Stichting MFG2 opgericht met als doel:

“Het realiseren, beheren en exploiteren van een gebouw in het Multifunctioneel Gebied 2 Biddinghuizen, waarin maatschappelijke en culturele organisaties, alsmede horeca en sportverenigingen hun activiteiten kunnen ontplooien.”

Multi Functioneel Gebied (MFG)

In 2006 is er door bewoners van Biddinghuizen een plan bedacht voor de bouw van een Multi Functioneel Centrum (MFC). Hierin is opgenomen dat er in twee fases een MFC-gebouw zou moeten worden gerealiseerd. Fase één is het Educatief Centrum, bestaande uit de drie basisscholen, de bibliotheek en de kinderopvang. In de tweede fase wordt er een multifunctioneel gebouw gerealiseerd met sporthal, horeca en diverse zalen.

Fase 1

Omvat de nieuwbouw voor de scholen, kinderopvang en bibliotheek. In mei 2012 werd er gestart met de bouw van het Educatief Centrum. Op 31 mei 2013 vond de sleuteloverdracht plaats. In het Educatief Centrum is nu plaats voor 3 Basisscholen, de Flevomeer Bibliotheek en Kinderopvang Dronten. De drie basisscholen hebben elk een apart deel van het gebouw ter beschikking.

Hiermee was de 1e fase van de ontwikkeling van het Multi Functioneel gebied te Biddinghuizen afgerond.

Fase 2

Bij de totstandkoming van fase 2 zijn de volgende partijen betrokken geweest; De Rooms Katholieke Parochie Heilige Norbertus, Protestantse Gemeente Biddinghuizen(PGB), Gemeente Dronten, Stichting De Meerpaal, Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen Biddinghuizen en namens het belang van de plaatselijke organisaties Stichting MFG2.

Deze partijen hebben in 2010 de intentie uitgesproken om een centrum te realiseren waar inwoners van Biddinghuizen elkaar kunnen ontmoeten. Deze ontmoetingen vinden plaats voor en tussen jong en oud. De diversiteit aan aanbod van functies hebben een sterk ondersteunende rol voor de leefbaarheid in Biddinghuizen. De activiteiten zullen zoveel mogelijk gericht zijn op medegebruik en diversiteit waarbij de ruimtes voor de verschillende activiteiten zo efficiënt mogelijk worden benut en er een ruimte geschikt is voor de binnensportverenigingen.  In Fase 2 worden de gebouwen de Voorhof en het Koetshuis samengevoegd tot één gebouw, waarin apart de Protestantse- en Rooms-katholieke Kerk en het dorpshuis als ook de binnensport-verenigingen zich zullen huisvesten.

We doen het samen | De Binding

Heeft u vragen over de mogelijkheden?